Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi

 • Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Bình
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Kuốp
 • Công ty Cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7
 • Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam
 • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cổ phần thép Pomina
 • Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đông Anh.
 • Tổng Công ty Điện lực miền Nam
 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung
 • Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
 • Tổng Công ty Điện lực Hà Nội
 • Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.
 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
 • Tổng Công ty Phát Điện Số 1, 2
 • Tổng Công ty Cao su Việt Nam.
 • Tổng Công ty Truyền tải điện (các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và các Ban Quản lý dự án).
Tin bài khác
Dự án hoàn thành
TBA 320kVA - Trường CĐ VHNT HCM Trạm biến áp 110kV Sông Cầu Phú Yên- Nhà máy thuỷ điện La Hiêng
Đại diện phân phối
SAREL JINKO SOLAR INGETEAM IMEFY ARRUTI Arteche