Tin tức & Sự kiện
Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Bình Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Kuốp Công ty Cổ phần Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công...
Dự án hoàn thành
TBA 320kVA - Trường CĐ VHNT HCM Trạm biến áp 110kV Sông Cầu Phú Yên- Nhà máy thuỷ điện La Hiêng
Đại diện phân phối
SAREL JINKO SOLAR INGETEAM IMEFY ARRUTI Arteche