Dự án hoàn thành
TBA 320kVA - Trường CĐ VHNT HCM
TBA 320kVA - Trường CĐ VHNT HCM
Trạm biến áp 110kV Sông Cầu Phú Yên- Nhà máy thuỷ điện La Hiêng
Trạm biến áp 110kV Sông Cầu Phú Yên- Nhà máy thuỷ điện La Hiêng
Dự án hoàn thành
TBA 320kVA - Trường CĐ VHNT HCM Trạm biến áp 110kV Sông Cầu Phú Yên- Nhà máy thuỷ điện La Hiêng
Đại diện phân phối
SAREL JINKO SOLAR INGETEAM IMEFY ARRUTI Arteche